NGO udvikler bæredygtige forretningsmodeller


ACTIONMEN:

Lars René Petersen, Direktør, Center for Social Økonomi

Peter Froberg, Stifter og åbne forretningsmodeller, Freemium

Kathrine Rasmussen, Medstifter og Procesdesigner ACTIONTANK

Stine Laurberg Hansen, Medstifter og Procesplanlægger, ACTIONTANK 

Ane Price Mørk, Grafisk dokumentar

Cathrine Frederiksen, Grafisk dokumentar

 

Kunden:

Arkitekter uden Grænser (AUG) er en humanitær organisation, der arbejder for at give alle mennesker adgang til anstændige boforhold og levevilkår. Organisationen arbejder særlig med udviklingsarbejde i 3. verdenslande samt katastrofeområder. 

 

Udfordringen:

Arkitekter Uden Grænser står ligesom andre NGO’er overfor økonomiske udfordringer, for når fonde, sponsorater og medlemskontingent er svingende, kan det få fatale konsekvenser for eksisterende og fremtidige projekter.  

 

Resultatet:

Med hjælp fra ACTIONmændene udviklede Arkitekter uden Grænser fire konkrete forretningsinitiativer.

De berører bl.a. ved foredragsvirksomhed, samarbejder med mikrolån institutter, udvikling og salg af designobjekter. Alle koncepterne springer ud af organisationens kernekompetencer. 

 

Sofie Wäberg, bestyrelsesformand om ACTIONTANK ”ACTIONTANK er et dynamisk team af højt kvalificerede konsulenter, med godt overblik, kreative inputs og højt humør. Man får konkrete redskaber at gå videre med efter endt forløb” 

 

Marianne Filtenborg, næstformand i bestyrelsen; "Det var vigtig at vi kom frem til nye forretningsstrategier som et team, dette skabte medejerskab for resultaterne"

 

Processen:

ACTIONTANK udfordrede udvalgte medlemmer fra organisationen og bestyrelsen til at skabe alternative veje til øget økonomi i en forening. Gennem en to dages workshop blev AUG’erne guidet igennem en designproces, hvor organisationens økonomiske begrænsninger og styrker blev klarlagt, og nye koncepter for at genere økonomi til udviklingsprojekter blev diskuteret og udviklet. Til hjælp var to ACTIONMEN inviteret. Lars René Petersen, Direktør for Center for Social Økonomi og Peter Froberg, opstarter af Freemium, der udvikler nye forretningstyper online. Begge er eksperter indenfor udvikling af alternative koncepter for socialøkonomi. En ACTIONplan blev udviklet for at sikre at ideerne bliver til virkelighed i organisationen.  

 

Karin Elkjær, sekretær i bestyrelsen om processen ”Det giver resultater at overlade roret og retningen til andre, mens man selv i fællesskab får tømt hovederne og bygget på hinandens ideer. At man kan koncentrere sig 100% om processen.” 


 

”ACTIONTANK er et dynamisk team af højt kvalificerede konsulenter, med godt overblik, kreative inputs og højt humør"
"Det var vigtig at vi kom frem til nye forretningsstrategier som et team, dette skabte medejerskab for resultaterne"
”Det giver resultater at overlade roret og retningen til andre - At man kan koncentrere sig 100% om processen”