Kompostbudene

Kompost som driver for fællesskab og grøn omstilling

 

Hvordan kan man inddrage borgere i den grønne omstilling ved affaldssortering og kompostering samtidig med at skabe uddannelse og job for socialt udsatte borgere?

 

Det er kompostbudene et svar på. Kompostbudene er en hjælp til beboere i boligforeninger og etageejendomme til at affaldssortere og kompostere husholdningsaffaldet. De hjælper med at vejlede og informere, organisere sig og som kerneydelse, at servicere komposten løbende.

 

Kompostbudene er et social økonomisk initiativ i samarbejde med Miljøpunkt Amager, Aktivitetcenter Sundholm og andre kompost-eksperter. Ved at hjælpe boligforeninger med at reducere husholdningsaffald ved at omdanne organisk affald til kompost til til f.eks. etablering af haver og beplantning i gården. Kompostbudene ansætter socialt udsatte, der gennem uddannelse og opkvalificering, bliver kompost-eksperter. De kommer forbi boligforeningerne på deres ladcykler og sikrer at komposten er sund.

 

Se mere på kompostbudene.dk (kommer i oktober)

Komposten kan bruges til at forgrønne gårdrummet med nye spiselige planter. Den er også god til altankasserne!
Vil du være med? Så kontakt Kompostbudene - se mere på www.kompostbudene.dk
Kompost skaber nye fællesskaber i gården, hvor man kan samles om plantedage, høstefester og meget andet.