Nye sociale innovationer for 6 virksomheder

ACTIONMEN
Celeste Elizabeth Arnold, Minoritydesign
Enrice, Supertanker
Morten Nottlemann , Worldperfect
Peter Froberg, Freemium

 

KUNDEN
Center for Samfundsansvar under Erhvervs – og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår i Danmark. Center for Samfundsansvar er en del af dette arbejde, blandt andet ved at udbrede kendskabet til, at virksomheder kan øge deres konkurrenceevne og skabe værdi for forretningen ved at arbejde med samfundsansvar.

 

UDFORDRINGEN
Center for Samfundsansvar har til formål at udbrede kendskab til social innovation og dens forretningsmæssige potentiale for virksomheder. I den sammenhæng har de igangsat et initiativ, hvor de hyrer eksterne konsulenter som Actiontank, til at hjælpe en række virksomheder i Region Sjælland med at udvikle sociale innovationer indenfor deres felt.
Center for Samfundsansvar ønsker at give virksomhederne nogle konkrete ideer indenfor social innovation at udvikle deres virksomheds ud fra, og derfor skal virksomheden sammen med Actiontank udvikle en projektbeskrivelse og en forretningsplan, som beskriver virksomhedens nye produkt eller service.

Læs mere om projektet på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen her

 

RESULTATET/ PRODUKTET
Seks virksomheder har udviklet socialt innovative produkter og service sammen med Actiontank.

 

Udvalgte produktbeskrivelser:

 

Lindelsegaard-­Thranegaard ved Elizabeth Tranegaard //
Shower Top – et brusehoved der forebygger vandbårne sygdomme

 

1,5 mio. børn dør årligt som følge af infektioner forårsaget af vandbårende bakterier. Dette sker særligt i miljøer hvor adgangen til rent vand og sanitære forhold generelt er dårlige.
Shower Top er en tud, der påmonteres en engangsvandflasken med UV renset vand, og derved er et rent og hygiejnisk brusebad let tilgængelig. Shower Top er et simpel produkt, der er nemt at implementere, fordi det tilpasser sig allerede eksisterende vandrensningsmetoder som UV-rensning.
Shower Top retter sig mod BOP(bunden af pyramiden) markedet, og vil blive solgt for $1.00 gennem lokale salgsdamer ved peer-to-peer metoden, der i forvejen sælger sæbe og andre hygiejneprodukter. Ved at fremme nye badevaner, vil sygdomsfrekvensen nedbringes, ligeledes den høje barnedødelighed i tredjeverdensland. Shower-top bliver testet første gang i det nordlige Ghana i en landsby på 40.000. Projektet har både lokale og internationale samarbejdspartnere.
Se mere på www.showertop.com

 

Vordingborg Forsyningsservice ved Søren Mikkelsen //
Spildevandsmåler – jo renere vand jo sundere miljø

 

Vi bruger enorme mængder af rent vand hver dag. Der bruges vand til husholdning, til hygiejne, til produktion, til vanding etc. Vandet er forurenet, når vi har brugt det. Det indeholder bl.a. organisk stof (B15), kvælstof og fosfor.
Vandet afledes fra husstanden ud det offentlige kloaksystem og føres derfor videre til rensningsanlægget. Her gennemgår vandet 4 typer rensning; mekanisk, biologisk, kemisk og og efterklaring. Jo mere beskidt vandet er jo længere tid tager det i hvert rensningsforløb og jo dyrere er rensningen. I Industrien har man i mange år målt indholdet af skadelige kemikalier i det industrielle spildevand. Men sådan foregår det ikke hos den private husstand. Her betaler man pr. m3 vand der forbruges. Ved at indsætte en elektrisk måler på skellet mellem den private og offentlige kloakafledning, kan man måle, hvor forurenet vand den enkelte husstand udleder. I stedet for at betale for afledning af vand pr. m3, betaler husstanden for rensningen af spildevandet. Jo renere vandet, jo billigere bliver rensningen.
Måleren aflæser sammensætningen af kemikalier i det spildevand, der udledes fra den private husholdning. Hvis sammensætningen af kemikalier er lav, nedsættes prisen for afledning. Brugeren bliver sat i direkte forbindelse med, hvad han udleder i sin husholdning til hverdag. Brugeren må derfor tage ansvar for sit forbrug enten af økonomiske eller miljømæssige årsager.
Se mere på: www.vordingborgforsyning.dk


E-sport ved Jens Christian Ringdal //
Det Digitale Hus – Et kultur- og væksthus for computerspil

 

Det Digitale Hus er en platform for en "sund spillekultur", der sætter fokus på sund kost, bevægelse og social interaktion i forbindelse med computerspil, der bl.a. kan modvirke fedme blandt disponerede børn.
Der er evidens for, at god fysisk form øger indlæringsevnen og derfor skal der gøres opmærksom på nye teknologier indenfor computerspil, der kræver, at udøveren bevæger sig fysisk i forbindelse med spillet (f.eks. Nintendo Wii, PlayStation Move, XBOX Kinect o.l.)
Det Digitale Hus skal fungere som katalysator for computerspilrelaterede aktiviteter og bidrage til at styrke spiludvikling og computerspilkulturen i Danmark. Dette skal ske ved at udbrede viden omkring computerspil, stå for rådgivning og undervisning om computerspil, ligesom at Det Digitale Hus skal rumme computerspilsaktiviteter som spiluddannelse, computerspiludvikling og eSport aktiviteter.
Se mere på:www.esport.dk

 

Øvrige virksomheder:
FN2 ved Flemming Dan Nielsen //
Sports-book – et interaktivt mødested for medlemmer af idrætsforeninger på Facebook

IK4 Sketches ved Ivan Ladefoged Kristensen //
Visual Language – Undervisning alle kan forstå

Art’n Coach ved Anne-Birgitte Brandt //
MentalSport – Jo mere du (mental) træner, des sundere bliver du


PROCESSEN
Actiontank har guidet virksomhederne igennem følgende faser:
1. Identificerer hvilke udfordringer virksomheden står overfor, og hvilke muligheder der findes indenfor deres felt
2. At identificere hvilke samfundsproblemer virksomheden ønsker at adressere, markedet og målgruppe.
3. En ide-udviklingsworkshop med fokus på virksomhedens muligheder indenfor social innovation med hjælp fra eksperter – Actiontanks Actionmænd (se ovenfor).
4. Udvikle en projektbeskrivelse med fokus på samarbejdspartnere, forretningsplan og implementering.
5. Præsentation af projektet for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

"Shower Top – et brusehoved der forebygger vandbårne sygdomme" af Lindelsegaard-­Thranegaard ved Elizabeth Tranegaard
"Spildevandsmåler – jo renere vand jo sundere miljø" af Vordingborg Forsyningsservice ved Søren Mikkelsen
"Det Digitale Hus – Et kultur- og væksthus for computerspil" af E-sport ved Jens Christian Ringdal